Kontaktua

Zure mezua jaso dugu. Lasai:

Ez da Spam karpetan geratuko. Oso Polita pentsatu izana eskertzen dizugu eta zure proposamena ondo aztertuko dugu.

Maketa bat edo zure lana bidali nahi diguzula? hola@osopolita.com helbidera idatzi. Ez ahaztu zure biografia bidaltzea, gehiago jakin ahal izateko.

Lehen baino lehen erantzuten saiatuko gara.